پروژه های در حال انجام

 • تهيه طرح جامع کارخانجات فولاد نطنز به ظرفيت 2/000/000 (تن/سال)
 • طراحی جاده ها و جمع آوری آبهای سطحی کارخانجات فولاد نطنز
 • طراحی شبکه توزیع برق و تونل کابلهای کارخانجات فولاد نطنز
 • مهندسی کارخانه فولاد نطنز و بويژه طراحي بخشهایی از ذوب و ریخته گری شماره 2 به ظرفیت 500/000 تن در سال
 • طراحی سایت قراضه کارخانجات فولاد نطنز
 • طراحی اتاق کنترل EAF و LF فولادسازی شماره 2 کارخانجات فولاد نطنز
 • طراحی پلتفرم EAF و LF فولادسازی شماره 2 کارخانجات فولاد نطنز
 • طراحی سيستمهای صاف کننده (CLARIFIER)، غبارگير و برج آب خنک کننده واحد احياء مستقيم فولاد قاينات
 • طراحی سيستمهای تزریق شیمیایی برج آب خنک کننده واحد احياء مستقيم فولاد قاينات
 • مشاور فنی خرید و ساخت پکیج های کمپرسورها ، استکر و رکلایمر و برخی تجهیزات مکانیکی دیگر واحد احياء مستقيم فولاد قاينات
 • ارائه خدمات مهندسی کارگاهی و مولف بر طرح و تکمیل طراحی در مجتمع فولاد هرمزگان برای شرکت بین المللی مهندسی ایران-ایریتک
 • ارائه خدمات مهندسی سیویل ، سازه و معماری برای پروژه های فولادی و معدنی برای شرکت بیتا طرح نوآور (BIDEC)

www.rcgroup.ir